Agenciji Extrem smo osvežili spletno stran

Ljubljana, 10. 7. 2018

Agencija, ki ponuja experience marketing, zagotovo potrebuje spletno stran, ki prepriča že na prvi pogled. Iz tega razloga se je agencija Extrem obrnila na nas, mi pa smo njihovo spletno stran osvežili z moderno podobo.

Uporabljene tehnologije: CSS3 /CSS3 animacije / HTML5 / HTML5 audio /RWD / Custom WP / jQuery