Mladostnejši, a resnejši Debitel

Ljubljana, 16. 8. 2013

Letos Debitel praznuje 15 let uspešnega delovanja v eni najbolj kopetitivnih panog. Zato smo, po letu in pol sodelovanja, osvežili, izčistili in uredili likovno pojavnost tega mobilnega operaterja.

Nova podoba bo hitreje in jasneje posredovala prodajno sporočilo, kreativno ozadje in komunikacijski ton. Obenem ne predvideva drobnega tiska, saj smo ga z Debitelom povsem odstranili. Želimo namreč, da je obstoječim in bodočim naročnikom sporočilo povsem jasno in brez skritih pasti.

Prenova obsega prav vse komunikacijske kanale, od nove spletne strani, prek tiskancev in plakatov pa vse do TV oglasov. Rahlo smo kozmetično popravili tudi logotip, da je sedaj bolj urejen. Za letošnje leto pa smo znaku dodali še »15 let«.