S klicajem!

Jasneje in čisteje

Ljubljana, 26. 1. 2021

Za Petrol smo prenovili likovno podobo in uredili hierarhijo maziv in aditivov. Poskrbeli smo za jasnejše razlikovalne elemente po namenu in dodatno diversifikacijo po kakovosti. Kupec si tako lažje zapomni kaj njegovo vozilo p...

Več
Siedma

Siedma | e-vigilanca

Ljubljana, 22. 6. 2014

Spletna stran za strokovno javnost, namenjena izobraževanju o vigilanci. Uporabljene tehnologije: CSS3 / HTML5 / jQuery / MySQL / WordPress ... Več

Siedma | spletna stran

Ljubljana, 22. 1. 2013

Spletna stran za združenja proizvajalcev in distributerjev IVD (in vitro diagnostičnih) medicinskih pripomočkov v Sloveniji. Uporabljene tehnologije: HTML + CSS + jQuery + WordPress ... Več