Debitel | korpo oglas čakalnice

Ljubljana, 9. 11. 2014

Niso vsi operaterji zasedeni.

Verjetno ste vsi že kdaj slišali zlovešči »pozdrav«, ko ste potrebovali pomoč klicnega centra: »Vsi operaterji so zasedeni. Ste X v čakalni vrsti.«

Prednost Debitela je v tem, da so kot manjši ponudnik bolj odzivni, prijazni in ustrežljivi od večjih konkurentov. To je tudi razlog, da je naročnikom lepo imeti izbiro, kot trdimo v Debitelovem novem korporativnem sloganu.

Možnost prijaznejše izbire smo prikazali v oglasu, kjer mladenič išče pomoč operaterja. Ko ga odvrne hladnost, nedostopnost in neodzivnost velike čakalnice, se obrne k manjšemu, okretnejšemu in prijaznejšemu ponudniku. Še dobro, da je na trgu izbira in da niso vsi operaterji zasedeni!

TV oglas so spremljali še jumbo plakati, FB oglasi in spletni bannerji.