Finnskä savna?

Ljubljana, 22. 9. 2019

Finci se spoznajo na mraz in na vročino.  Zato prepustite skrb finski tehnologiji in finskemu znanju, ter pripeljite svoje vozilo v centre Vianor.

To je glavna premisa kampanje, ki smo jo zasnovali za Petrol. Celotna grafika je oranžna in “vroča”, kar je tudi cel Vianorjeve CGP. Kot dodatni magnet pa smo naslov smo namenoma zapisali s preglasi iz finske abecede.