S klicajem!

Jasneje in čisteje

Ljubljana, 26. 1. 2021

Za Petrol smo prenovili likovno podobo in uredili hierarhijo maziv in aditivov. Poskrbeli smo za jasnejše razlikovalne elemente po namenu in dodatno diversifikacijo po kakovosti. Kupec si tako lažje zapomni kaj njegovo vozilo p...

Več

Ekipa


Sandra Reinhardt | projekti | sandra.reinhardt@klicaj.si | 041 53 23 15

Lidija Lešnik | projekti | lidija.lesnik@klicaj.si | 030 480 777

Boris Falež | video produkcija | boris.falez@klicaj.si

Erik Pibernik | digital | erik.pibernik@klicaj.si

Nika Vrančič | dizajn | nika.vrancic@klicaj.si

Andrej Troha | dizajn | andrej.troha@klicaj.si | 041 74 68 74

Petra Horvat | administracija | petra.horvat@klicaj.si

Aleks Reinhardt | UK market | aleks.reinhardt@klicaj.com

Borut Lazar | OP | borut.lazar@klicaj.si

Miha Umek | legal | miha.umek@klicaj.si

Dr. Das | recepcija | das@klicaj.si